Trending

jueves, 18 de febrero de 2016

Si të shkruani në shenjë (@) në kompjuterë të ndryshëm?

Në Amerikën Latine në shumicën e kompjuterëve vetëm nesesitas për Ctrl + Alt dhe pastaj shtypni butonin ose Alt + número2 64 për të 64 Ju e shkruani në tastierën (vetëm tastiera numerike).

Për kompjutera në vendet e tjera, ne shtyp çelësat Ctrl + Alt + Q nëse jo të kapur kështu që ne duhet të përpiqemi Ctrl + Alt Gr + Q (të alt të tjera të vendosura në anën e djathtë të tjetrit,

Nëse shtypni netbook dy opsionet e mëparshme ose Shift + 2, por vetëm asgjë më shumë.

Në asgjë për të hequr netbook N Hp ju shkruani (Alt normale apo AltGr + n) çelësat ose Compaq SHBA çelësi është ngjitur me L asgjë tjetër n kështu që nuk ka kjo punë.

No hay comentarios:

About

Popular Posts

Follow by Email

Designed By Blogger Templates